Organització corporativa

Òrgans de Govern

Consell d’Administració

El màxim òrgan de govern de GiPSS és el Consell d’Administració, això suposa assumir la planificació i la direcció estratègica de l’organització, exercir el control de la gestió realitzada per la Direcció, retre comptes al Departament de Salut i al Govern de la Generalitat de Catalunya i complir amb les responsabilitats derivades dels estatuts de GiPSS de manera diligent i ajustada a la legalitat en tots els actes de la institució, així com, governar els conflictes d’interessos entre els membres de la institució. Té la següent composició:

President: Dr. Joaquim Pellejà Pellejà.

Vicepresidenta: Sra. Misericòrdia Carles Lavila.

Vocals: Sr. Sebastià J. Santaeugènia González, Sr. Antoni Salvà Casanovas, Sra. Immaculada Concepció Grau Farrús, Sr. Jaume Grifoll Llorens, Sra. Roser Ricomà Muntané, Sra. Ramona Tigell Gironès.

Més informació del Consell d’Administració al nostre Portal de la Transparència

Comitè de Direcció

Gerent: Dr. Rafael Gràcia Escoriza.

Direcció Assistencial/Centre: Dra. Eugènia Sopena.

Direcció Administració General: Sr. Xavier Figueras Moreno.

Direcció Econòmic financera: Sra. Pilar Gullí Galvez.

Direcció de Persones: Sra. Elena Garayalde Martin.

Direcció d’Infermeria HSS Francolí: Sra. Ana Zornoza Solinís.

Direcció Organització Processos i Qualitat: Dra. Montserrat Gens Barberà.

Direcció Sistemes d’Informació: Sr. David Ayala Villunedas.

Més informació del Comitè de Direcció al nostre Portal de la Transparència

Contacte

Secretaria de Gerència

Eva López Sans

elopez.gipss@gencat.cat

977295897

Secretaria de Direcció

Meritxell Martínez Solé

mmartinez.gipss@gencat.cat

977191292

Informació relacionada: