Qui som

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya creada el 1992 i adscrita al Servei Català de la Salut. La seva missió és proporcionar atenció sanitària, social i domiciliària al Camp de Tarragona.

Inicialment, el 1992, GiPSS va assumir la gestió de l’Hospital Mare de Déu de la Salut, prèviament gestionat per la Diputació de Tarragona. No obstant això, a causa de l’antiguitat de les seves instal·lacions, aquest hospital va tancar el 2005, traslladant les seves activitats i usuaris a l’Hospital Francolí.

En l’actualitat, la seu de GiPSS es troba a l’Hospital Francolí, situat dins el Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona. Allà, l’empresa concentra la seva activitat principal oferint serveis hospitalaris d’atenció intermèdia, que inclouen unitats de convalescència, subaguts, cures pal·liatives, recuperació funcional, ortogeriatria i psicogeriatria.

En l’àmbit de l’atenció externa, GiPSS disposa d’un hospital de dia, Equips de Suport Domiciliari (ESD) per a Tarragona i el Tarragonès, així com Equips de Suport Hospitalaris, Cures Pal·liatives i de Geriatria que presta servei a l’Hospital Universitari Joan XXIII. A més, ofereix el Servei d’Atenció Continuada (SAC), consultes externes, tractament de trastorns cognitius, programes de neurorehabilitació, equips de valoració de dependència i orientació de discapacitat, emmarcats en la Llei de Dependència del Departament de Benestar Social i Família.

La Rehabilitació Hospitalària i Extrahospitalària es du a terme en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut (ICS). GiPSS també gestiona un Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) a la ciutat de Tarragona, així com diversos centres de Rehabilitació.

Missió, visió, valors