Equip de Suport Hospitalari (UFISS)

Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS) són equips especialitzats d’experts que col·laboren estretament amb l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Aquestes unitats estan dedicades a l’avaluació i supervisió de grups específics de pacients, principalment centrades en la població geriàtrica i aquells que pateixen malalties cròniques avançades o en fase terminal.

Les UFISS operen en àrees de competència principal: geriatria i cures pal·liatives.

Aquestes unitats ofereixen un suport essencial als hospitals d’aguts, proporcionant una atenció completa i interdisciplinària. El seu propòsit és garantir una supervisió i avaluació exhaustives, oferint assistència especialitzada i centrada en les necessitats específiques de cada pacient.