CAS Drogodependències Tarragona

El CAS és un centre públic d’atenció ambulatòria on atenem de manera personalitzada a qualsevol persona amb problemes per consum de drogues legals o il·legals (consum perjudicial o addicció) i a la seva família. Treballem transversalment i de manera integral, atenent les diferents necessitats mèdiques, psicològiques i socials dels nostres usuaris i assessorem els seus familiars.

L’equip està compost per psiquiatres, facultatiu, psicòlogues, treballadora social, DUI, TCAI i administratives.

Serveis

  • Vincle terapèutic de proximitat i confiança
  • Abordatge problemes de salut i psiquiàtrics
  • Abordatge motivacional i psicoteràpia individual, familiar i grupal
  • Programa d’atenció a joves amb problemes associats al consum de substàncies psicoactives: atenem a adolescents i joves entre 14 i 23 anys que pressentin criteris d’abús o dependència a drogues i que després d’una primera visita i valoració clínica es consideri adient iniciar tractament al CAS.
  • Abordatge problemàtica social i judicial
  • Reducció de danys: tractament amb substituts d’opiacis (metadona i buprenorfina), intercanvi de xeringues, prevenció i diagnòstic d’Hepatitis C, prevenció de sobredosi i dispensació gratuïta de preservatius.
  • Coordinació i derivació a altres recursos assistencials i de seguiment, hospitalaris i residencials
  • Assessorament estudiants i professionals i docència.

Ubicació

El CAS està ubicat a la planta baixa de l’Edifici D del Parc Sanitari Joan XXIII.


Horari d’atenció a l’usuari

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8.oo a 15.00 hores.

Visites concertades telefònicament o personalment.


Contacte

Telèfon: 977 295 892

Cada dimarts, de 9.00  a 10.oo h. Un cop hagis sol·licitat la primera visita, pots acudir al Grup d’Acollida, conduït per una psicòloga i un metge, de caràcter informatiu, motivacional i d’acompanyament.


Enllaços d’interès