Serveis ambulatoris

Els següents serveis es presten a través dels hospitals de dia i dels diferents equips de valoració i suport orientat al tractament dels pacients sense necessitat de l’ingrés hospitalari.