Consultes externes

Les Consultes Externes de GiPSS inclouen serveis de Geriatria i Demències, amb un enfocament multidisciplinari per abordar les necessitats dels pacients.