Codi ètic

El següent Codi Ètic exposa els compromisos i les responsabilitats ètiques que es deriven de l’activitat sanitària i social que ofereixen els professionals i col·laboradors de GiPSS.

A GiPSS som coneixedors que l’èxit de l’empresa radica en el treball dels seus professionals, per aquest motiu, la cultura empresarial es basa en dos principis: la integritat i la professionalitat per aconseguir una excel·lència en tots els nivells de l’organització.

El document pretén difondre uns codis de conducta professional responsable, fonamentats en els principis dels valors corporatius i la cultura empresarial de GiPSS, per tal d’orientar el treball de tots els professionals que formen l’empresa, optimitzar els recursos i assolir la cooperació de tots els implicats.