Serveis hospitalaris

L’Hospital Francolí, ubicat al Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona, ofereix un ventall de serveis integrats per promoure la recuperació d’un procés agut o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable, prevenir l’ingrés innecessari en un hospital d’aguts i l’internament prematur de llarga durada, facilitar l’alta hospitalària i maximitzar l’autonomia dels pacients.

En l’àmbit hospitalari, també es disposa dels ESH, equips interdisciplinaris d’avaluació i suport, especialitzats i capacitat per recolzar als hospitals d’aguts en la valoració i control d’aquells grups de pacients diana, que són fonamentalment la població geriàtrica i les persones amb malaltia terminal.