Ingressar a l’hospital

Qué s’ha de portar?

Què has de portar? Què NO has de portar?
Sabatilles d’estar per casa. Pijames i tovalloles.
Xancletes o sabates de goma per entrar a la dutxa. Joies (anells, cadenes, piercings…)
Necesser amb els seus estris d’higiene personal. Maletes o motxilles.
Medicació habitual i la recepta electrònica corresponent. Roba. En el moment de l’alta domiciliària, quan s’avisi al familiar que el pacient ja pot marxar, podrà portar-li la roba necessària per vestir-lo i que pugui marxar.
En cas que la utilitzi, portar la màquina CPAP (apnees del son). Cadires de rodes i crosses. El familiar les portarà únicament en el moment en què vinguin a recollir el pacient.
Pròtesis que li resultin indispensables per l’estada (ulleres, audífons…)
Mòbil i carregador de mòbil.
 • Sabatilles d’estar per casa.
 • Xancletes o sabates de goma per entrar a la dutxa.

 • Necesser amb els seus estris d’higiene personal.

 • Medicació habitual i la recepta electrònica corresponent.

 • En cas que la utilitzi, portar la màquina CPAP (apnees del son).

 • Pròtesis que li resultin indispensables per l’estada (ulleres, audífons…)

 • Mòbil i carregador de mòbil.

 • Pijames i tovalloles.

 • Joies (anells, cadenes, piercings…)

 • Maletes o motxilles.

 • Roba. En el moment de l’alta domiciliària, quan s’avisi al familiar que el pacient ja pot marxar, podrà portar-li la roba necessària per vestir-lo i que pugui marxar.

 • Cadires de rodes i crosses. El familiar les portarà únicament en el moment en què vinguin a recollir el pacient.

Guia del Pacient Hospitalitzat

El procés d’ingrés programat i alta es fa a cadascun dels serveis assistencials, els dies laborables, de dilluns a divendres al servei d’Admissions de 8.00 a 16.30 h. Fora d’aquest horari, l’ingrés, sigui programat o urgent, es fa a través del Servei d’Admissions d’Urgències. El servei d’admissió està situat a la planta 0.

Per fer els tràmits administratius necessaris cal portar el document d’identificació (DNI, NIE, passaport) i la targeta sanitària individual (TIS) o l’autorització de l’asseguradora corresponent, si és el cas. En el moment de l’ingrés cal facilitar les dades d’un familiar de contacte (nom i telèfon). En cas de ser beneficiari de la targeta sanitària identificativa Cuida’m haurà de presentar-la perquè el personal sanitari que l’atén estigui degudament informat.

Us donem la benvinguda i us destigem una estada agradable entre nosaltres.

En aquesta guia, trobareu informació sobre el funcionament de l’Hospital que li serà d’utilitat. Per a qualsevol informació addicional que precisi, es pot adreçar a la Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari.

Primer contacte amb l’Hospital

Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari (UAU):

 • Funcions administratives d’ingrés i alta.
 • Atenció a les seves reclamacions, suggeriments i agraïments amb la finalitat de millorar la nostra qualitat de servei.

Ubicació: vestíbul principal de l’Hospital, planta 0.

Horari: cada dia de 8.00 a 20.00 hores.

Gestió de l’ingrés a l’Hospital

 • El dia de l’ingrés, el familiar de contacte s’ha de dirigir a la Unitat d’Admissions amb el DNI original del pacient.
 • S’han de facilitar les dades personals del pacient i els telèfons de contacte dels familiars més propers per tal que l’hospital pugui fer les gestions oportunes derivades de l’ingrés.
 • Després d’emplenar els formularis corresponents, se us informarà de l’habitació i llit assignats.

Ingrés a planta

 • El personal d’infermeria de planta us rebrà i us explicarà el funcionament de la unitat.
 • El llit assignat i els possibles canvis es realitzen segons criteri organitzatiu o mèdic.

Ubicar-se a l’Hospital

Consultes externes i altres proves

És important que comuniqui a infermeria totes les consultes externes i proves que tingui programades o que es produeixen durant l’ingrés.

Visites i acompanyament

 • Un acompanyant per pacient les 24 hores del dia, podent rebre un mateix pacient la visita de diverses persones, sempre d’una en una, amb un sol visitant per pacient a cada habitació.
 • Dos acompanyants només en casos excepcionals autoritzats pel metge responsable.
 • Nens: es recomana limitar les visites en la mesura del possible.

Alimentació del pacient

Durant l’estada a l’hospital:

 • Els pacients segueixen una dieta establerta per l’equip que l’atén. Aquesta dieta és la més beneficiosa pel seu estat de salut.
 • El pacient no hauria de prendre cap mena d’aliment, ni begudes portades de l’exterior sense consultar-ho al personal mèdic o d’infermeria.

Horari dels àpats:

 • Esmorzar: 09.00 hores.
 • Dinar: 13.00 hores.
 • Sopar: 19.00 hores.
 • Suplements alimentaris: segons pauta mèdica.

Medicació del pacient

Tractament farmacològic:

L’atenció sociosanitària assigna a cada pacient un tractament farmacològic en funció del seu diagnòstic.

Ús d’altres medicaments externs:

 • Qualsevol addició o modificació externa del tractament pot alterar el procés de recuperació del pacient.
 • No es permet, de cap manera, l’aportació de medicacions externes al pacient, sense el coneixement i conformitat del metge que us atén.

Alta hospitalària

 • Es lliura a l’usuari un informe d’alta de tot l’equip de professionals assistencials que l’han atès.
 • Aquells pacients que requereixin un seguiment després de deixar l’hospitalització, poden disposar dels serveis de consultes AGIS (Avaluació Geriàtrica Integral), rehabilitació a domicili, Hospital de Dia i PADES.

Recomanacions

Zones d’esbarjo:

Podrà utilitzar les sales d’activitats i el jardí en l’horari de visites.

Articles d’ús personal:

 • El pacient haurà de portar els seus estris i productes d’higiene personal.
 • Es recomana una atenció especial amb la vigilància de pròtesis dentals, audiòfons, ulleres, etc., i que aquests vinguin amb els seus estoigs o fundes per evitar que s’extraviïn.

Objectes de valor:

El centre no es farà responsable dels objectes de valor com els diners, mòbil, joies, etc.

Recordi que:

 • Està prohibit fumar en tot el recinte de l’hospital, inclòs el jardí.
 • No es poden portar flors ni plantes.
 • No es permet l’entrada d’animals de companyia.

Drets i deures

 • Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.
 • Facilitar informació veraçsobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.
 • Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió de ltractament.
 • Utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.
 • Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.
 • Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.

Altres serveis

Servei de perruqueria:

A la Unitat d’Admissions li donaran informació del servei.

Servei de podologia:

A la Unitat d’Admissions li donaran informació del servei.

Servei religiós:

L’Hospital és una institució laica oberta a totes les religions.