QUI SOM?

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que es va crear l’any 1992. GiPSS està adscrita al Servei Català de la Salut i ofereix atenció sanitària, social i domiciliària en l’àmbit territorial del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

L’empresa inicia la seva activitat l’any 1992 amb el traspàs de l’Hospital Mare de Déu de la Salut per part de la Diputació de Tarragona al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; un hospital d’atenció sociosanitària que es va tancar l’any 2005, per l’antiguitat de les seves instal·lacions, i que va derivar la seva activitat i els seus usuaris a l’Hospital Sociosanitari Francolí.

Actualment, la seu de l’empresa es troba a l’Hospital Sociosanitari Francolí, un edifici ubicat dins el Parc Sanitari Joan XXIII de la ciutat de Tarragona i on es concentra l’activitat principal de l’empresa: un Hospital d’Atenció Sociosanitària; un Hospital de Dia; un Programa d’Atenció Domiciliària (PADES) per a la ciutat de Tarragona i un altre per al  Tarragonès; una Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Cures Pal·liatives (UFISS) i una Unitat UFISS de Geriatria que dóna servei a l’Hospital Universitari Joan XXIII; el Servei d’Atenció Continuada (SAC ); un Programa de Neurorehabilitació; un  Equip de Valoració de la Dependència per a la zona de Tarragona i un Equip de Valoració i Orientació de la Discapacitat emmarcats dins la Llei de la Dependència del Departament de Benestar Social i Família; La  Rehabilitació Hospitalària i Extrahospitalària  es du a terme  en col·laboració amb l’ICS.

GiPSS també compta amb un Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) a la ciutat de Tarragona i diversos centres de Rehabilitació repartits entre el Tarragonès, Baix camp i Terres de  l’Ebre.

 

 

 

 

Missió, visió, valors