UFISS

Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen a nivell hospitalari.  

Són unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics; també pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada.

                           
Segons la tipologia de pacients que atenen, podem distingir diferents tipologies d'UFISS:                

  • UFISS de geriatria, destinada a atendre pacients geriàtrics.               
  • UFISS de cures pal·liatives, destinada a tractar pacients en fase terminal.