Treballadores socials sanitàries de GiPSS participen activament a la Jornada sobre la continuïtat d’una atenció centrada en les persones.

Les treballadores socials sanitàries de GiPSS, Àngels Gonzàlez Fernández , Begoña Álvarez i Penélope Ortega, són coautores del pòster, La seguretat en les transferències i la continuïtat en una atenció centrada en la persona, juntament amb Manuela Vazquez y Silvia Arroyo, professionals de l’Institut Català de la Salut Camp de Tarragona.

El treball es va presentar el passat 15 de febrer en la Jornada sobre la continuïtat d’una atenció centrada en la persona, celebrada al Col·legi de Farmacèutics i organitzada per la Regió Sanitària de Tarragona.
La trobada va comptar amb la participació del Director del Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, Sebastià Santaeugènia.
També es van presentar dos casos per veure les dinàmiques de la continuïtat assistencial i la seguretat en les derivacions d’un servei a altre i es van realitzar de manera interactiva amb els assistents, a través d’una aplicació  amb la que  el públic anava responent a les qüestions plantejades a les preguntes que es llançaven des de la taula, en un dels casos participava en la taula Begoña Álvarez com a TS de PADES.
Va tancar la sessió la Sra. Núria Hernández,  de la gerència territorial de l’ICS al Camp de Tarragona, presentant un projecte en què estan treballant que permet, d’una manera molt visual, tenir un mapa de risc de cada pacient per poder ser proactius en l’atenció a les persones i optimitzar la seguretat.
La Jornada en general posava èmfasi en la importància de la continuïtat assistencial en l’atenció a les persones, per cercar la manera idònia que cada persona sigui el centre del seu procés de salut i que tots els serveis que l’atenen col·laborin i es coordinin per aconseguir aquest objectiu.