Restricció de visites a l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona

Atesa l’actual  situació de la pandèmia de la Covid-19, l’hospital restringeix les visites  als pacients ingressats i acompanyants.

Arran de l’actual situació epidemiològica, provocada per la  sisena onada covid-19, i per tal de prevenir i minimitzar el risc d’infecció intrahospitalaria, a partir del dijous 30  de desembre, l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona restringeix les visites i la presència d’acompanyants a excepció de situacions de final de vida i deteriorament cognitiu.

En el cas de que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari i amb caràcter excepcional, serà valorat prèviament per l’equip assistencial i comunicat a la família.