Procés de selecció Oficial Administratiu/va pel Servei de EVO/SEVAD (ref. PS 11/2022)

Requisits:

– Titulació en GFS de Formació Professional branca Administrativa/Secretariat.
– Mínim 4 anys anys d’experiència en serveis d’EVO i/o SEVAD.

Es valorarà:

Experiència l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix:

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el Conveni del SISCAT pel grup professional 6.2 nivell II.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de gener de 2023, a les 12 hores, el Currículum Vitae, junt amb tota la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que siguin valorats, al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic