L’ICS Camp de Tarragona i GiPSS organitzen la I Jornada d’Ortogeriatria del Tarragonès

Des de 2013, un equip multidisciplinari  del Joan XXIII i del Sociasanitari Francolí millora i optimitza l’assistència dels pacients hospitalitzats.

Mes de 80 professionals de la salut vinguts d’arreu de Catalunya s’han donat cita, avui dimarts 12 de juny, a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, durant la I Jornada d’Ortogeriatria del Tarragonès, organitzada per l’ICS Camp de Tarragona i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS). Els assistents han pogut conèixer, per exemple, l’abordatge quirúrgic i el tractament dels pacients majors de 65 anys hospitalitzats per fractura de maluc. La implementació d’aquest model ha permès disminuir notablement les complicacions postoperatòries, reduir l’estada mitjana a l’hospital d’aguts i baixar el percentatge de mortalitat.

La unitat d’ortogeriatria es va crear al juny de 2013 per millorar, entre d’altres, l’atenció a les persones amb risc de fractura de maluc, mitjançant l’optimització dels circuits entre l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, garantint la màxima resolució i continuïtat en el tractament i en l’observació. Des de la seva posada en marxa, aquesta unitat ha atès un total de 695 pacients (fins desembre de 2017). El 2 de novembre de 2017 es va realitzar una revisió dels criteris d’inclusió i d’exclusió dels pacients a la unitat:

Criteris d’inclusió: pacient de 65 anys o més amb fractura de maluc o fractura de branques pèlviques, amb tractament ortopèdic quirúrgic o tractament conservador. Fractura de còtil amb tractament conservador.

Criteris d’exclusió: fractura periprotèsica. Fractura metastàtica.

Objectius de la unitat:

  • Detectar diàriament els pacients amb criteris d’inclusió a la unitat i abordar, conjuntament amb el Servei de Traumatologia del Hospital Joan XXIII, des del moment de l’ingrés a l’hospital d’aguts.
  • Avaluació geriàtrica integral per millorar, no únicament la funcionalitat del pacient, sinó també realitzar un abordatge tant a nivell psicològic com sociofamiliar, i així planificar necessitats i recursos a l’alta.
  • Revisar el tractament habitual durant l’ingrés a l’hospital d’aguts. Abordatge i tractament actiu per disminuir l’aparició de les síndromes geriàtriques i possibles complicacions durant l’ingrés hospitalari (delírium, úlceres per pressió, restrenyiment, infecció d’orina, infeccions respiratòries).
  • Reduir la mortalitat i reduir l’estada hospitalària a l’hospital d’aguts.

 

Durant l’any 2017 es van realitzar un total de 160 valoracions, 22 de pacients que tenien fractura de branques i 138 de pacients amb fractures de maluc. 120 eren dones (75%) i 40 homes (25% ), amb una edat mitja de 85,2 anys (dones: 84,1 anys, homes: 83,4 anys), destacant el subgrup de pacients de 90 anys o més, 43 pacients (27% del total), dels que 35 eren dones i 8 homes. L’estada a l’hospital d’aguts és inferior a 5 dies. L’estada mitja és de 27,1 dies, que ha anat baixant en els darrers anys, des de la implantació de la unitat: 2014 (35 dies), 2015 (28 dies), 2016 (22,6 dies).

En l’actualitat, la fractura de maluc és la primera causa d’atenció sociosanitària de suport a l’hospitalització d’aguts a Catalunya. La Unitat d’Ortogeriatria la integren professionals de diferents especialitats: traumatologia, geriatria, treball social, equips d’infermeria, rehabilitació i teràpia ocupacional; farmàcia  i psicologia. La seva tasca, experiències i coneixements, juntament amb el treball col·laboratiu, s’exposaran a les tres taules que configuren la jornada.