La Unitat d’Ortogeriatria del Tarragonès baixa l’estada al Sociosanitari Francolí, en tres anys, de 35 a 22 dies

Aquest any 2018, fins el 24 de novembre, la unitat d’Ortogeriatria ha valorat un total de 176 pacients dels quals 37 tenien fractura de branques i/o sacre (21%) i 139 tenien fractures de maluc (79%).

La Unitat d’Ortogeriatria es va crear al juny de 2013 per millorar, entre d’altres, l’atenció a les persones amb risc de fractura de maluc, mitjançant l’optimització dels circuits entre l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, garantint la màxima resolució i continuïtat en el tractament i en l’observació. Des de la seva posada en marxa, aquesta unitat ha atès un total de 871 pacients (fins novembre de 2012). El 2 de novembre de 2017 es va realitzar una revisió dels criteris d’inclusió i d’exclusió dels pacients a la unitat:

  • Criteris d’inclusió: pacient de 65 anys o més amb fractura de maluc o fractura de branques pèlviques, amb tractament ortopèdic quirúrgic o tractament conservador. Fractura de còtil amb tractament conservador.
  • Criteris d’exclusió: fractura periprotèsica. Fractura metastàtica

Objectius de la unitat:

  • Detectar diàriament els pacients amb criteris d’inclusió a la unitat i abordar, conjuntament amb el Servei de Traumatologia del Hospital Joan XXIII, des del moment de l’ingrés a l’hospital d’aguts.
  • Avaluació geriàtrica integral per millorar, no únicament la funcionalitat del pacient, sinó també realitzar un abordatge tant a nivell psicològic com sociofamiliar, i així planificar necessitats i recursos a l’alta.
  • Revisar el tractament habitual durant l’ingrés a l’hospital d’aguts. Abordatge i tractament actiu per disminuir l’aparició de les síndromes geriàtriques i possibles complicacions durant l’ingrés hospitalari (delírium, úlceres per pressió, restrenyiment, infecció d’orina, infeccions respiratòries).
  • Reduir la mortalitat i reduir l’estada hospitalària a l’hospital d’aguts

Aquest any 2018, fins el 24 de novembre, la Unitat d’Ortogeriatria ha valorat un total de 176 pacients dels quals 37 tenien fractura de branques i/o sacre (21%) i 139 tenien fractures de maluc (79%). Aquestes dades mostren un increment respecte l’any 2017, que es van realitzar un total de 160 valoracions, 22 de pacients que tenien fractura de branques i 138 de pacients amb fractures de maluc.

Dels pacients de l’any 2018 138 (78%) eren dones i 38 (22%) eren homes i l’edat mitja 84,6 anys ( entre 65 i 103). L’estada mitja a l’hospital d’aguts és de 5,87 dies i al Sociosanitari Francolí és de 22 dies, millorant respecte el 2017 que era de 27 dies.

La Unitat de coordinació de fractures, acreditada per la International Osteoporosis Fundation

Els serveis de Traumatologia, Rehabilitació i Reumatologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i la Unitat d’Ortogeriatria amb Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), han assolit l’acreditació Bronze de la International Osteoporosis Fundation (IOF), per comptar amb la unitat de coordinació de fractures. Aquesta unitat, que es va posar en marxa al desembre de 2017, tracta les anomenades fractures per fragilitat que, habitualment, són fractures provocades per l’osteoporosis. Aquestes fractures són les de maluc, columna i altres. Les més freqüents són: maluc (20%), vèrtebres (46%), terç distal del radi (15%) i húmer. Aquesta unitat de coordinació de fractures funciona per interconsulta i es reuneix, periòdicament, un cop al mes per parlar de tots els pacients amb aquest tipus de fractures. La unitat visita el pacient que ja ha patit la fractura i, des del mes de novembre de 2017, ha visitat 32 pacients.

La cap de Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Joan XXIII, Rosa San Segundo, explica que “les fractures per fragilitat són les que tenen més risc de morbilitat (complicacions) i de mortalitat, i a més, donen el senyal de que es poden produir altres fractures més endavant”. L’especialista afirma que “la unitat de coordinació de fractures posa en funcionament un programa internacional de prevenció “Capture the fracture” que activa un protocol i un tractament adequat per evitar que el pacient que ha patit una fractura es refracturi”.

Aquest tipus de fractures afecta majoritàriament a persones majors de 65 anys i les dones representen un 80% del total de pacients. La doctora San Segundo recomana algunes mesures de prevenció com “evitar les caigudes, tenir una alimentació sana mediterrània, fer exercici físic, prendre el sol amb moderació, i fer un correcte compliment dels tractaments farmacològics, entre d’altres”.