La Unitat de Coordinació de Fractures per Fragilitat de l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, s’amplia amb la incorporació del tractament de fractures de columna vertebral

El projecte presentat per la unitat integrada per professionals dels dos hospitals tarragonins, ha estat un dels 5 becats a tot Espanya per la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM)

La Unitat de Coordinació de Fractures (FLS) integrada per professionals de de l’Hospital universitari Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, amplia la seva unitat amb la incorporació del tractament de fractura de columna vertebral, que s’afegeix als tractaments ja existents de maluc i pelvis. Un dels eixos principals del FLS és treballar per la reducció de casos de fractures a través de la prevenció de caigudes.

Les unitats FLS són un model multidisciplinari d’atenció al pacient, que de forma coordinada, assumeixen la responsabilitat d’identificar, tractar i recolzar els pacients amb fractures per fragilitat, intervenint de forma adequada sobre cada pacient i reduint així la probabilitat de que pateixin una nova fractura. Aquest model està format per diferents professionals que intervenen al llarg de tot el procés assistencial: traumatòleg, rehabilitador, reumatòleg, geriatra, infermera, treballadora social, entre d’altres.

D’altra banda, el FLS de l’ Hospital Joan 23 i l’Hospital Sociosanitari Francolí ha estat una de les 5 unitats becades per la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM). Aquesta beca, concedida a 5 hospitals de tot el territori espanyol, aporta formació a tots els professionals participants i suport econòmic a cada unitat becada. El FLS de l’Hospital del Mar de Barcelona ha estat l’altra unitat becada a Catalunya.

Fractures per fragilitat
Les fractures per fragilitat són aquelles produïdes per traumatismes de baixa energia en ossos que en condicions normals no es trencarien. El risc de patir una fractura per fragilitat augmenta amb l’edat. Degut a l’envelliment de la població aquesta incidència està previst que s’incrementi entre 2 i 4 punts durant les properes dècades.

Les estimacions globals a Europa també apunten que 1 de cada 3 dones i 1 de cada 5 homes majors de 50 anys patirà una fractura per osteoporosis. Un cop es presenta la primera fractura el risc de patir-ne una segona augmenta en cinc punts, principalment durant els 2 primers anys.

A España hi ha, més de 2 milions de persones amb risc de fractura de maluc. Dels pacients amb fractura de maluc, el 33% havien patit una fractura prèvia.

Estudis científics evidencien la disminució del nombre de refractures en els hospitals que disposen d’un Servei de Coordinació de Fractures (FLS):

Hospital amb FLS Hospital sense FLS
Als 4 anys d’una fractura 4,1% 19,7%
Als 2 anys d’una fractura 1,5% 7%

L’any 2017 es va crear la Unitat, fruit del treball i la col•laboració entre l’Hospital Joan 23 (ICS camp de Tarragona) i l’Hospital Sociosanitari Francolí (GiPSS). Inicialment s’hi van incloure els pacients procedents de la unitat d’ortogeriatria amb fractura de branques i fractura de maluc i posteriorment es va ampliar a noves fractures per fragilitat.

Durant l’any 2020 es treballarà també per incorporar als especialistes d’Atenció Primària dins de l’esmentada FLS.