SERVEI  DE VALORACIÓ  DE LA DEPENDÈNCIA(SEVAD19 Tarragona Nord)

El SEVAD 19 és un equip multidisciplinar que s’encarrega de realitzar la valoració de dependència.L’activitat s’articula a través d’un conveni de col•laboració establert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Equip

Coordinadora: Ana Andreu Prats
Valoradors: Victor M. Lázaro (DUI), Ana B. Gironés (fisioterapeuta), Laura del Campo (terapeuta ocupacional).
Equip de Suport:  Dra. Montserrat Sala,  David Martín (psicòleg), Esther Gilabert(treballadora social)
Administrativa: Francesca Muñoz Rovira

Àmbits de valoració

Tarragonès, el Baix Penedès i l’Alt Camp.

Serveis

La valoració es realitza al domicili habitual de la persona prèvia cita, amb l’aplicació del barem de valoració de dependència (BVD) o l’escala específica en menors de 3 anys (EVE), amb l’objectiu de realitzar una valoració de la capacitat funcional de la persona per dur a terme les activitats de la vida diària.

Espais

SEVAD 19 Tarragona Nord
Hospital Sociosanitari Francolí
Planta 0

Contacte

Telèfon: 977230888 ext. 7028
Fax 977191283

sevad19.gipss@gencat.cat

amandreu.gipss@gencat.cat

Horari d'atenció a l'usuari

De dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00