Serveis domiciliaris

Serveis domiciliaris

Els següents serveis són propis del centre hospitalari i està format per personal mèdic i d'infermeria que ofereix l'atenció sanitària al domicili del pacient, evitant o reduint l'ingrés a l'hospital. L'atenció sanitària que s'ofereix és puntual fins a l'estabilització del procés o solució del motiu que va generar l'ingrés.