SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT  ( EVO 57)

L’EVO 57 és un equip multidisciplinar que s’encarrega de realitzar la valoració de grau de discapacitat de les persones residents a les comarques de l’Alt Camp i el Baix Penedès. L’activitat s’articula a través d’un conveni de col•col·laboració establert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Equip

Coordinador, 2 metges, 3 treballadores socials , 3 psicòlegs, 1 administratiu
Coordinadora: Ana Andreu Prats
Metgessses: Montserrat Sala,  Àngela Rico
Psicòleg/es: David Martín, Laia Borràs, Eva Vera, Marta Bundio
Treball Social: Olga Salvat, Penélope Ortega, Esther Gilabert
Administrativa: Anabel Martínez, Francesca Muñoz Rovira

Serveis

Per a la valoració, l’equip (metgessa, psicòleg i treballadora social) avalua i qualifica de manera global i percentualment des dels seus àmbits professionals les seqüeles de les deficiències. La valoració es fa presencialment al nostre centre, prèvia cita.

Espais

Hospital Sociosanitari Francolí
Planta 0, consultes 1,2 i 3

Contacte

Telèfon: 977230888 ext. 7027
Fax 977191283
Correu electrònic

evo.gipss@gencat.cat

amandreu.gipss@gencat.cat

Horari d'atenció a l'usuari

De dilluns a Divendres de 9:00 a 13:00.