HOSPITAL DE DIA FRANCOLÍ

L’Hospital de Dia francolí és un dispositiu assistencial interdisciplinari temporal, dirigit a usuaris/es amb malalties  i/o incapacitats físiques i alteracions neurocognitives majors de 18 anys, que tot i romandre en el seu entorn social i familiar habitual, requereixen mesures de suport i rehabilitació. En l’actualitat disposa de 45 places.

Equip

Facultativa especialista : Yolanda Moñivas
Infermeria: Núria Navarro
TCAI: Lidia Arbós Pont
Fisioterapeutes: Antonio Aguilera Barea (tutor docent), Mar Grasa Sánchez, Olga Rodríguez Pérez
Terapeutes ocupacional: Pilar Asensio Escolano,  Irene Gómez Tasqué
Treballadora social sanitària : Àngels González Fernández
Psicòlogues:Laia Borràs Iglesias, Eva vera Sánchez
Logopeda: Laia Pell Fonts
Animació Sociocultural: Trini Lázaro Blasco

Activitats

 • Psicoestimulació cognitiva individual i grupal.
 • Psicomotricitat: per treballar l’esquema corporal, la respiració, el ritme, seqüències…
 • Grups de Conversa.
 • Reeducació de la marxa, sobre tot quan s’utilitzen mitjans tècnics.
 • Teràpia antiàlgica.
 • Reeducació d’esfínters.
 • Estimulació sensorial.
 • Logopèdia: per millorar problemes de deglució i reeducació de la parla i el llenguatge
 • Teràpia ocupacional
 • Manteniment de les activitats bàsiques de la vida diària
 • Readaptació a l’entorn familiar i comunitari, orientada a la normalització i adaptació de l’entorn
 • Assessorament sobre adaptacions a l’habitatge
 • Educació sanitària al pacient i/o família
 • Intervenció psicològica amb el pacient i/o la família
 • Ventilació emocional al pacient i/o a la família
 • Orientació a pacient i/o família sobre serveis complementaris i/o alternatius.
 • Atenció i cures d’infermeria.
 • Entrevistes de seguiment a les famílies.
 • Servei de menjador (amb copagament).

Ubicació

El servei està ubicat a la planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí.

Horari d’atenció a l’usuari

L’Hospital de Dia Francolí  funciona de dilluns a divendres de 9:00 a 16:30h. Hi ha diferents torns que s’adapten a les necessitats terapèutiques  de cada usuari:

 • Assistència diària
 • Tres dies per setmana
 • Dos dies per setmana
 • Un dia per setmana (Grup Parkinson)

Contacte

Telèfon  977230888  ext: 7021