Equip d’Atenció Integrada Ambulatòria per a pacients amb Deteriorament Cognitiu (EAIA-DC)

És una unitat funcional d’atenció integrada pels tres nivells assistencials (atenció primària, Hospital Joan XXII i Hospital Francolí)  de la Gerència Territorial ICS Camp de Tarragona i GiPSS que aborda la detecció i el tractament de persones en una fase inicial de demències i deteriorament cognitiu.

Es una estructura interdisciplinària d’atenció social i sanitària dirigida als pacients amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies.

Mitjançant la col·laboració entre el Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII i l’Hospital de Dia Sociosanitari Francolí, i en coordinació amb l’atenció primària, s’ofereix una resposta integrada amb un dispositiu format per especialistes en neurologia, neuropsicologia, psicologia, infermeria, treball social i teràpia ocupacional, amb formació específica en deteriorament cognitiu.

La coordinació d’aquests tres nivells assistencials, gràcies a circuits establerts i a la història clínica compartida,  té com a objectiu  realitzar un diagnòstic acurat i precoç i un pla de tractament específic, per tal d’aconseguir el millor estat funcional dels pacients i el suport, tant psicològic com social, a les seves  famílies.

Ubicació

Planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí

Horari d’atenció a l’usuari

De dilluns a divendres de 8 a 15:00 h