CAS DROGODEPENDÈNCIES TARRAGONA

El CAS és un centre públic d’atenció ambulatòria on atenem de manera  personalitzada a qualsevol persona amb problemes per consum de drogues  legals o il·legals (consum perjudicial o addicció) i a la seva família. Treballem transversalment  i de manera integral, atenent  les diferents  necessitats  mèdiques, psicològiques i socials  dels nostres usuaris i assessorem els seus familiars.

Equip

        Coordinadora; Blanca Carcolé

Psiquiatres: Isabel Sabaté Sales, Cinta Martín Ferrer
Facultatiu: Amhed Fabelo Laza
Psicòlogues : Blanca Carcolé Batet, Noemí Vivas Rubio, Carme Casas Monté
Treballadora social : Pilar Romera Lorenzo
DUI: Eva Sentís Sahun, Patricia Mendez Sierra. M. Assumpció Sendra Solé
TCAI: Manuela Omaña Álvarez
Administratives : Júlia Rodríguez Mora,  Isabel Palleja Echevarrieta

Serveis

  • Vincle terapèutic  de proximitat i confiança
  • Abordatge problemes de salut i psiquiàtrics
  • Abordatge motivacional i psicoteràpia individual, familiar i grupal
  • Programa d'atenció a joves amb problemes associats al consum de substàncies psicoactives: atenem a adolescents i joves entre 14 i 23 anys que pressentin criteris d'abús o dependència a drogues i que després d'una primera visita i valoració clínica es consideri adient iniciar tractament al CAS.
  • Abordatge problemàtica social i judicial
  • Reducció de danys: tractament amb substituts d’opiacis ( metadona i buprenorfina), intercanvi de xeringues,  prevenció  i diagnòstic Hepatitis C, prevenció sobredosi i dispensació gratuïta de preservatius
  • Coordinació i derivació a altres recursos assistencials i de seguiment, hospitalaris i residencials
  • Assessorament estudiants i professionals i docència

Espais

El CAS està ubicat a la planta baixa del CAP Tarragonès (Edifici D, Parc Sanitari Joan XXIII), Av. Del Dr. Mallafrè, 4.

Contacte

Visites concertades telefònica o personalment

Telf.  977 29 58 92

Cada dimarts, de 9’30h  a 10’30h.  Un cop hagis sol·licitat   la primera visita, pots  acudir al Grup d’Acollida, conduït  per una psicòloga i un metge, de caràcter informatiu, motivacional i d'acompanyament.

Horari d'atenció a l'usuari

Dimarts, dimecres, divendres de 8:00 a 15:00

Dilluns i dijous  de 8:00 a 17:00

Enllaços d'interès

http://drogues.gencat.cat/ca/inici/

http://periferics.cat/