REHABILITACIÓ HOSPITALARIA

El servei de Rehabilitació hospitalària és la unitat que aplica els principis de la especialitat mèdica  de Medicina Física i Rehabilitació, adaptats a l’àmbit de l’Hospital Sociosanitari Francolí. La Rehabilitació és la especialitat mèdica  que aborda  la discapacitat  causada per múltiples patologies mèdiques o quirúrgiques, agudes o cròniques; una tasca que precisa  de l’actuació  d’un ampli equip que treballa coordinadament  amb la resta de serveis de l’ Hospital. Com a servei multidisciplinar, a més dels metges en Medicina Física i Rehabilitació, intervenen altres professionals, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, Animadors/res  Socioculturals,  infermers/res  treballadors/res socials i auxiliars.

El Servei atén als pacients ingressats en el Sociosanitari Francolí, als usuaris de l’ Hospital de Dia, integrats en aquesta unitat, als que segueixen el Programa  Previrnec (Plataforma de Rehabilitació Cognitiva), usuaris amb la malaltia de Parkinson i participa activament en el programa d’ Ortogeriatria adreçat a pacients geriàtrics amb determinades característiques per edat i patologia.

 

Equip

        Cap de Servei: Sumaiya Abou-Hlais

        Coordinador: Antonio Aguilera Barea (tutor docent)

        Metgessa Rehabilitadora: Yolanda Moñivas

Fisioterapeutes: , Mar Grasa Sánchez, Olga Rodriguez Perez, Ainoa Larrañaga Cendegui, Yolanda Moñivas.

Terapeutes ocupacional: Pilar Asensio Escolano, Irene Gómez Tasqué

Logopeda: Laia Pell Fonts

Animació sociocultural: Carme Lluch  Morera, Itziar Salayet Pena

Àmbit Assistencial

Hospital de Dia, internament,  Plataforma de Rehabilitació Cognitiva, col·laboració  amb l’Hospital Universitari Joan XXIII  en la Unitat de Logopèdia, activitat física i funcional  amb pacients de l’ Associació de Parkinson de Tarragona.

Serveis

Realitzem una valoració integral  multidisciplinària dels dèficits  que precisen  rehabilitació o manteniment funcional. Els àmbits d’actuació més freqüents son:

  • Dèficit  funcional  de l’aparell locomotor amb dificultat en  la marxa
  • Patologia respiratòria i  cardíaca subaguda o crònica
  • Rehabilitació  neurològica d’ictus, malalties neurodegeneratives, trastorns del moviment, neuropaties perifèriques
  • Patologia osteomuscular amb seqüeles traumàtiques i/o ortopèdiques
  • Patologia Reumàtica
  • Amputacions traumàtiques o vasculars  amb entrenament funcional da les pròtesis
  • Logoteràpia  d’afàsia i disàrtria, valoració i tractament de disfàgies
  • Ortogeriatria.

Espais

El servei disposa de dos espais ubicats a la planta 1 i 2 de l’Hospital Sociosanitari Francolí, sala polivalent a la planta 0 de teràpia ocupacional, despatxos de metge rehabilitador i fisioterapeutes, despatx de logopèdia i  sala plataforma rehabilitació cognitiva.

Horari d'atenció a l'usuari

De dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00.

Docència

Antonio Aguilera Barea : professor associat de la   URV i coordinador  del rotatori  en geriatria de 4rt de fisioteràpia URV

Docència pràctica  amb alumnes   del Grau de Fisioteràpia de la  Universitat Rovira i Virgili ( 16 alumnes/any) dins del Rotatori de Geriatria.