RHB SANT SALVADOR

Equip

Facultativa especialista RHB de suport: Dra. Yolanda Moñivas

Fisioterapeuta: Marta Montolio

Àmbits assistencials

Metge/essa RHB, fisioteràpia ambulatòria, fisioteràpia domiciliària

Contacte

977 52 29 27

Carrer de l’Alzina del mas, 2 St. Salvador

Horaris d'atenció a l'usuari

Atenció ambulatòria

De dilluns a divendres de 8:30h a 12h

Atenció domiciliària

De dilluns a divendres de 13:00a 15:30h