RHB CONSTANTÍ

Equip

Facultativa  especialista RHB de suport: Dra. Yolanda Moñivas

Fisioterapeuta: Núria Torres

Àmbits assistencials

Metge/essa RHB, fisioteràpia ambulatòria, fisioteràpia domiciliària

Contacte

977 52 41 09

Carrer dels Horts, 8 Constantí

Horaris d'atenció a l'usuari

Atenció ambulatòria

De dilluns a divendres  de 8:30h a 12:15h

Atenció domiciliària

de dilluns a divendres de 14:00 a15:30h