RHB MIAMI

Equip

Facultativa especialista RHB de suport: Dra. Sumaiya Abou-Hlais

Fisioterapeuta: Ainhoa Larrañaga

Àmbits assistencials

Metge/essa RHB, fisioteràpia ambulatòria, fisioteràpia domiciliària

Contacte

977 81 12 00

Avinguda Barcelona, 173 Miami Platja

Horaris d'atenció a l'usuari

Atenció ambulatòria

De dilluns a divendres de 8:30h a 11:30h

Atenció domiciliària

De dilluns a divendres  de 13:00h a 16:00h