REHABILITACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I EXTRAHOSPITALÀRIA

Al Servei de Rehabilitació en Atenció Primària de Tarragonès i Baix Camp, treballem conjuntament des de l’any 2006 amb un acord de col·laboració entre les empreses públiques ICS (Institut Català de la Salut) i GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut)

Medicina Física i Rehabilitació és l’especialitat mèdica que diagnostica, avalua, realitza prevenció i tractament de la incapacitat encaminats a facilitar, mantindre o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possible.

Donem servei a aquelles persones afectes de patologia de l’aparell locomotor, neurològiques, infantils i del desenvolupament, vasculars i del sistema linfàtic, del sòl pèlvic, de la comunicació entre d’altres, que precisen tractaments que es poden realitzar, segons cartera de serveis, en l’àmbit d’atenció primària i domiciliària.

És un Servei multidisciplinar, amb un equip format per metge rehabilitador, fisioterapeuta, logopeda, metge foniatra, auxiliar d’infermeria i auxiliars administratives.

GiPSS dóna suport assistencial a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta, oferint cobertura sanitària als usuaris del centre mitjançant un equip multidisciplinar format per un metge i una DUI que realitzen les activitats preventives i sanitàries; una metgessa especialista en Rehabilitació que realitza valoracions de necessitats ortoprotèsiques i de tractament rehabilitador i tres fisioterapeutes que donen la cobertura dels tractaments als diferents usuaris del centre per facilitar el desenvolupament motriu, intel·lectual, afectiu i social procurant aconseguir la seva integració.

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip

Sumaiya Abou-Hlais
Responsable del Servei de RHB AP

 

Anna Mónico
Coordinació No Assistencial
Tarragona i Baix Camp


Jordi Gras

Coordinació Assistencial
Baix Camp

Marta Escatllar
Coordinació Assistencial
Tarragonès

Serveis

Realitzem una valoració integral multidisciplinària dels dèficits que precisen rehabilitació o manteniment funcional. Els àmbits d’actuació més freqüents son:

  • Dèficit  funcional  de l’aparell locomotor amb dificultat en  la marxa.
  • Patologia osteomuscular amb seqüeles traumàtiques i/o ortopèdiques.
  • Patologia Reumàtica.
  • Patologia Neurològica de característiques subagudes o cròniques.

 

Centres