Unitat Geriàtrica d’Atenció Aguda

Unitat Geriàtrica d'Atenció Aguda

La Unitat Geriatrica  d’Atenció Aguda, és una unitat interdisciplinar que aborda de forma integral les diverses tipologies del pacient geriàtric:

  •  Pacient geriàtric amb descompensació aguda de la seva patologia crònica i/o diagnòstic de patologia aguda que requereix d’un ingrés hospitalari pel seu maneig i tractament.

Dra. Nuria Martí, Dra. Olga Díaz i Dr. Zebenzuí Santana

  • Pacient amb sospita o diagnòstic de demència que presenta alteracions de la conducta. Abordatge i tractament del delírium.

Dra. Jackeline Marttini

  • Abordatge de les síndromes geriàtriques i complicacions agudes que es presenten en el postoperatori immediat i procés de convalescència de una fractura per fragilitat: fractura de fèmur, fractura de branques pèlviques i/o fractura vertebral.

Dra. Eugenia Sopena i Dra. Estephania Blanco

  • Abordatge i tractament del dolor agut i crònic del pacient geriàtric amb pluripatologia i comorbiditats associades.

Dra. Ana Padrol

  • Abordatge del pacient geriàtric amb patologia o complicació aguda d’una malaltia crònica avançada en fase terminal.

Dra. Mayela Macías

  • Abordatge del pacient geriàtric amb malaltia oncològica en fase avançada i/o terminal. Maneig de les complicacions, suport i tractament en situació final vida.