Unitat de subaguts

Unitat d'Atenció a subaguts

Les Unitats de Subaguts esdevenen un recurs alternatiu a l’hospitalització convencional que ofereix un sistema d’atenció específica i àgil a les persones amb malaltia crònica i evolucionada que, a causa del seu empitjorament i/o agudització, necessiten la continuació d'un tractament o supervisió clínica continuada i requereixen intensitat de cures. L'objectiu d'aquesta atenció és arribar a l'estabilització clínica i la rehabilitació integral i el seu retorn a domicili.

La estància mitjana prevista a la unitat de pal·liatius és inferior a 12 dies.