Unitat de Pal·liatius

Unitat de cures pal·liatives

La Unitat de cures pal·liatives de l'Hospital Francolí ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i a la seva família. Suport de l’equip de psicòlegs de l’EAPS (Equips d' Atenció Psicosocial)

La estància mitjana prevista a la unitat de pal·liatius és inferior a 21 dies.