Unitat de Convalescència

Unitat de convalescència

La Unitat de Convalescència té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment per diferents malalties o problemes de salut. Generalment, atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic  o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També són persones que per l’evolució de la seva malaltia necessiten un suport més intensiu en les cures i que per diferents raons (mediques o socials) no poden ser ateses en el domicili.

La estància mitjana prevista a la unitat és de 45 dies.

Segons la patologia d'ingrés, la unitat de convalescència es classifica en:

Unitat de recuperació funcional

La unitat de recuperació funcional, integrada dins de la Unitat de convalescència de l'Hospital Francolí, atén persones que han patit una pèrdua de la seva funcionalitat després d'un procés agut mèdic, quirúrgic o traumatològic. El Servei de Rehabilitació forma part d'aquesta unitat.

Unitat de Psicogeriatria

La Unitat de Psicogeriatria té  com a objectiu  principal atendre les situacions de crisi de pacients    amb demència i l’atenció a  les seves famílies.

Generalment, són pacients majors de seixanta-cinc anys amb malaltia d’Alzheimer, altres demències o trastorns cognitius de tipus crònic, i menors d’aquesta edat amb demència precoç, que necessiten una assistència específica les 24 hores del dia, alhora que se’ls ajuda perquè puguin mantenir les activitats de la vida diària i les seves capacitats cognitives en un espai acollidor i relacional fins la seva reinserció en el seu entorn habitual.

La Unitat, ubicada a l’Hospital Sociosanitari Francolí, disposa de 8 llits i una sala d’estar que estan emplaçats en una àrea sectoritzada, amb l’accés restringit per tal d’afavorir un espai segur i tranquil per als usuaris.

L’Equip de la Unitat està format per professionals de diferents especialitats:  metgessa especialista en geriatria i diplomada en psicogeriatria, diplomada universitària d’infermeria (DUI) especialista en geriatria, tècnica de cures auxiliars d’infermeria (TCAI), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i neuropsicòleg i compta amb suport d’un neuròleg i una psiquiatra.

Està ubicada  a la segona planta nord de l’Hospital Sociosanitari Francolí.

Unitat d'Ortrogeriatria

És una unitat funcional de rehabilitació integral formada per un equip interdisciplinari, la seva funció consisteix en la intervenció i posterior valoració geriàtrica dels pacients amb fractura de maluc majors de 65 anys, amb l’objectiu, d’una banda, de reduir-ne l’estada hospitalària a l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és un hospital d’aguts, i, d’una altra banda, que un cop derivats a l’Hospital Sociosanitari Francolí, fer-ne un abordatge integral per aconseguir una millora funcional i cognitiva, prevenir i tractar les possibles complicacions durant l’ingrés i coordinar el millor recurs social a l’alta.