HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Subaguts

Les Unitats de Subaguts esdevenen un recurs alternatiu a l’hospitalització convencional que ofereix un sistema d’atenció específica i àgil al pacient geriàtric descompensat que acudeix als serveis d’urgències o bé és detectat des d’atenció primària. L’atenció és personalitzada atenent les seves pluripatologies i els seus condicionants personals i d’entorn, no tributaris d’alta tecnologia diagnòstica o terapèutica, però si d’un internament amb un abordatge interdisciplinari, centrat en la persona, i on s’ofereix la possibilitat d’una recuperació funcional adient al pacient geriàtric, que permeti el retorn al seu entorn habitual en les mateixes o similars condicions funcionals que tenia prèviament a la descompensació aguda de la seva patologia crònica.

Convalescència

La Unitat de Convalescència té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment per diferents patologies. Generalment són persones amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic  o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També són persones que per l’evolució de la seva malaltia necessiten un suport més intensiu en les cures i que per diferents raons (mediques o socials) no poden ser ateses en el domicili.

Cures pal·liatives

Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família. Suport de l’equip de psicòlegs de l’EAPS (Equips d' Atenció Psicosocial)

 Unitat de Mitjana Estada de Psicogeriatria (UMEP)

La Unitat de Mitjana estada de Psicogeriatria (UMEP) té  com a objectiu  principal atendre les situacions de crisi de pacients    amb demència i l’atenció a  les seves famílies.

Generalment, són pacients majors de seixanta-cinc anys amb malaltia d’Alzheimer, altres demències o trastorns cognitius de tipus crònic, i menors d’aquesta edat amb demència precoç, que necessiten una assistència específica les 24 hores del dia, alhora que se’ls ajuda perquè puguin mantenir les activitats de la vida diària i les seves capacitats cognitives en un espai acollidor i relacional fins la seva reinserció en el seu entorn habitual.

La Unitat, ubicada a l’Hospital Sociosanitari Francolí, disposa de 8 llits i una sala d’estar que estan emplaçats en una àrea sectoritzada, amb l’accés restringit per tal d’afavorir un espai segur i tranquil per als usuaris.

L’Equip de la Unitat està format per professionals de diferents especialitats:  metgessa especialista en geriatria i diplomada en psicogeriatria, diplomada universitària d’infermeria (DUI) especialista en geriatria, tècnica de cures auxiliars d’infermeria (TCAI), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i neuropsicòleg i compta amb suport d’un neuròleg i una psiquiatra.

Està ubicada  a la segona planta nord de l’Hospital Sociosanitari Francolí

Unitat Geriàtrica d’Atenció Aguda

 

La Unitat Geriatrica  d’Atenció Aguda, és una unitat interdisciplinar que aborda de forma integral les diverses tipologies del pacient geriàtric:

  •  Pacient geriàtric amb descompensació aguda de la seva patologia crònica i/o diagnòstic de patologia aguda que requereix d’un ingrés hospitalari pel seu maneig i tractament.

Dra. Nuria Martí, Dra. Olga Díaz i Dr. Zebenzuí Santana

  • Pacient amb sospita o diagnòstic de demència que presenta alteracions de la conducta. Abordatge i tractament del delírium.

Dra. Jackeline Marttini

  • Abordatge de les síndromes geriàtriques i complicacions agudes que es presenten en el postoperatori immediat i procés de convalescència de una fractura per fragilitat: fractura de fèmur, fractura de branques pèlviques i/o fractura vertebral.

Dra. Eugenia Sopena i Dra. Estephania Blanco

  • Abordatge i tractament del dolor agut i crònic del pacient geriàtric amb pluripatologia i comorbiditats associades.

Dra. Ana Padrol

  • Abordatge del pacient geriàtric amb patologia o complicació aguda d’una malaltia crònica avançada en fase terminal.

Dra. Mayela Macías

  • Abordatge del pacient geriàtric amb malaltia oncològica en fase avançada i/o terminal. Maneig de les complicacions, suport i tractament en situació final vida.

Ortogeriatria

És una unitat funcional de rehabilitació integral formada per un equip interdisciplinari, la seva funció consisteix en la intervenció i posterior valoració geriàtrica dels pacients amb fractura de maluc majors de 65 anys, amb l’objectiu, d’una banda, de reduir-ne l’estada hospitalària a l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és un hospital d’aguts, i, d’una altra banda, que un cop derivats a l’Hospital Sociosanitari Francolí, fer-ne un abordatge integral per aconseguir una millora funcional i cognitiva, prevenir i tractar les possibles complicacions durant l’ingrés i coordinar el millor recurs social a l’alta. Col·laboració entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’Hospital Universitari Joan XXIII.