HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Subaguts

Les Unitats de Subaguts esdevenen un recurs alternatiu a l’hospitalització convencional que ofereix un sistema d’atenció específica i àgil al pacient geriàtric descompensat que acudeix als serveis d’urgències o bé és detectat des d’atenció primària. L’atenció és personalitzada atenent les seves pluripatologies i els seus condicionants personals i d’entorn, no tributaris d’alta tecnologia diagnòstica o terapèutica, però si d’un internament amb un abordatge interdisciplinari, centrat en la persona, i on s’ofereix la possibilitat d’una recuperació funcional adient al pacient geriàtric, que permeti el retorn al seu entorn habitual en les mateixes o similars condicions funcionals que tenia prèviament a la descompensació aguda de la seva patologia crònica.

Convalescència

La Unitat de Convalescència té com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades parcial o totalment per diferents patologies. Generalment són persones amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic  o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

També són persones que per l’evolució de la seva malaltia necessiten un suport més intensiu en les cures i que per diferents raons (mediques o socials) no poden ser ateses en el domicili.

Cures pal·liatives

Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família. Suport de l’equip de psicòlegs de l’EAPS (Equips d' Atenció Psicosocial)

 Unitat de Mitjana Estada de Psicogeriatria (UMEP)

La Unitat de Mitjana estada de Psicogeriatria (UMEP) té  com a objectiu  principal atendre les situacions de crisi de pacients    amb demència i l’atenció a  les seves famílies.

Generalment, són pacients majors de seixanta-cinc anys amb malaltia d’Alzheimer, altres demències o trastorns cognitius de tipus crònic, i menors d’aquesta edat amb demència precoç, que necessiten una assistència específica les 24 hores del dia, alhora que se’ls ajuda perquè puguin mantenir les activitats de la vida diària i les seves capacitats cognitives en un espai acollidor i relacional fins la seva reinserció en el seu entorn habitual.

La Unitat, ubicada a l’Hospital Sociosanitari Francolí, disposa de 8 llits i una sala d’estar que estan emplaçats en una àrea sectoritzada, amb l’accés restringit per tal d’afavorir un espai segur i tranquil per als usuaris.

L’Equip de la Unitat està format per professionals de diferents especialitats:  metgessa especialista en geriatria i diplomada en psicogeriatria, diplomada universitària d’infermeria (DUI) especialista en geriatria, tècnica de cures auxiliars d’infermeria (TCAI), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i neuropsicòleg i compta amb suport d’un neuròleg i una psiquiatra.

Està ubicada  a la segona planta nord de l’Hospital Sociosanitari Francolí

Ortogeriatria

És una unitat funcional de rehabilitació integral formada per un equip interdisciplinari, la seva funció consisteix en la intervenció i posterior valoració geriàtrica dels pacients amb fractura de maluc majors de 65 anys, amb l’objectiu, d’una banda, de reduir-ne l’estada hospitalària a l’Hospital Universitari Joan XXIII, que és un hospital d’aguts, i, d’una altra banda, que un cop derivats a l’Hospital Sociosanitari Francolí, fer-ne un abordatge integral per aconseguir una millora funcional i cognitiva, prevenir i tractar les possibles complicacions durant l’ingrés i coordinar el millor recurs social a l’alta. Col·laboració entre l’Hospital Sociosanitari Francolí i l’Hospital Universitari Joan XXIII.