EQUIP D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL (EAPS)

Des de l’any 2015, la Fundació Vilaniu per a l’Atenció  a la Dependència  i GiPSS mantenen un conveni de col.col·laboració que permet el desenvolupament, entre d’altres,  del Programa per a l’ Atenció Integral per a Persones amb Malalties Avançades, de la Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu de contribuir a una atenció integral a aquest tipus de pacients i els seus familiars.

L’equip d’intervenció està composat de quatre psicòlegs, que ofereixen atenció psicològica, emocional, social i espiritual, complementant la xarxa sanitària actual.

Equip

       Director: Dr. Miquel Domènec

Psicòlegs/ges : Imma Lillo, Joe Vinyes, Verónica Linares, Míriam Cabré, Laura Royo i Jaume Gallart.

Serveis

Atenció psicoemocional, per tal de facilitar al pacient i a la seva família l’afrontament de la malaltia

Atenció espiritual

Atenció al dol, a nivell grupal i individual. Formació i gestió de voluntariat específic en acompanyament en processos de final de vida

 Suport a professionals dels equips de cures pal·liatives, en temes com la comunicació en casos complexos i la gestió de l’estrès