ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

ASC (Animació Sociocultural) Hospitalització

L’animació sociocultural en l’àmbit hospitalari té com a objectiu principal  generar un entorn positiu, enriquidor i estimulant que permeti omplir el temps lliure de l’usuari en el decurs del seu ingrés a l’hospital; minimitzant les possibles sensacions d’aïllament, soledat o decaïment que en alguns casos poden generar les estades hospitalàries.

És per això que es faciliten espais per a la socialització mitjançant els desenvolupament d’activitats gratificants tant grupals com individuals. Fomentem  el benestar personal i afavorim la convivència comunitària entre el propi usuari, la seva familia-cuidadors i l’equip professional del centre. Es promouen activitats lúdiques amb un destacat component cognitiu que estimulen l’autoestima, la creativitat i les relacions socials.

Activitats

  • Tallers
  • Cinema
  • Biblioteca
  • #Biblioaprop
  • Jocs de Taula
  • Accés a Internet
  • Hemeroteca

Al llarg de l’any es planifiquen  actuacions musicals i teatrals, xerrades i concursos, entre d’altres,  i  en sintonia amb el calendari festiu  se celebren les festes assenyalades  i  les tradicions locals, en col.col·laboració amb nombroses entitats i institucions de la ciutat.

Equip

Carme Lluch

Itziar Salayet

Animació sociocultural Hospital de Dia Francolí

Des de Animació Sociocultural de l’Hospital de Dia Francolí, duem a terme activitats de psicoestmulació individual mitjançant fitxes d’aprenentatge i activitats en grup que  contemplen accions de psicomotricitat, grups de conversa, orientació a la realitat, tallers i jocs de taula, activitats d’horticultura i culturals.

Totes elles adreçades  a optimitzar  les capacitats cognitives preservades i mantenir les que presenten  més dificultats per tal d’assolir una millor autonomia i qualitat de vida de l’usuari.

Equip

Trini Lázaro