Tractament directament observat ambulatori (TDO-A)

La missió del TDO és curar la tuberculosi, principalment la pulmonar, i evitar la transmissió de la malaltia a la comunitat, principalment de les formes resistents, en individus que per les seves peculiars característiques no s’adapten a seguir un tractament en cap dels diferents nivells assistencials.

En la tuberculosi, el Tractament directament Observat (TDO) es considera un dels pilars fonamentals a l’hora de realitzar un correcte abordatge de la malaltia i és l’únic mètode que ens permet assegurar la curació del pacient i que no es produeixi  la selecció de bacils mutants resistents als fàrmacs antituberculosos disponibles.

El TDO és l’acte de donar o administrar una medicació, per via oral o intramuscular, per part de personal entrenat (professionals sanitaris o personal designat per aquest tasca) que comprova la ingestió dels fàrmacs administrats a les dosis i pautes correctes.

L’objectiu fonamental de la TDO es ajudar als pacients que ho requereixin en el compliment/l’adhesió del tractament  antituberculós, entenent com a compliment el que la conducta del pacient coincideixi amb les prescripcions rebudes per part del seu metge.

Són equips que formen part d'un programa especial per al tractament de la tuberculosi, el qual consisteix en el tractament observat directament (Teràpia d'Observació Directa, TOD).

La funció d'aquests equips és garantir el correcte acompliment del tractament per part del malalt amb problemàtica social mitjançant l'observació directa: el malalt ha de prendre la medicació davant d'un terapeuta.

Àmbit d’actuació

Regió Sanitària del Camp de Tarragona. La qual compren les següents comarques:

  • Alt Camp
  • Baix Camp
  • Tarragonès
  • Conca de Barberà
  • Priorat
  • Baix Penedès