EAIA

L’ Equip Multidisciplinari d'Avaluació Integral Ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius s'encarrega de la valoració, el tractament i el seguiment integral de pacients amb malalties evolutives o cròniques que requereixen una atenció integral en diferents especialitats:

  • Medicina
  • Infermeria
  • Psicologia
  • Treball Social
  • Fisioteràpia