ALTRES SERVEIS

La gestió de GiPSS abasta altres àmbits assistencials que es desenvolupen de manera ambulatòria, el Servei d’Atenció Continuada  Tarragona SAC SUE que dóna cobertura a les  demandes sanitàries dels usuaris de les àrees bàsiques, fora de l’horari habitual d’atenció del seu centre d’atenció primària. Ofereix  suport assistencial  al Centre de Paràlisis Cerebral la Muntanyeta de Tarragona. També disposa d’un Equip Multidisciplinari d’Avaluació Integral Ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que s’encarrega de la valoració, el tractament i el seguiment integral de pacients amb malalties evolutives o cròniques que requereixen una atenció integral en diferents especialitats EAIA. D'altre banda GiPSS cobreix les necessitats  del tractament  directament observat de la tuberculosi TDO-A en tot l’àmbit territorial de la  Regió Sanitària del Camp de Tarragona. A més, desenvolupa activitat de col·laboració per a la prestació del servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva ASSIR en l'àmbit territorial del Tarragonès i Baix Camp.

 

Servei d’Atenció Continuada Tarragona ciutat-SUE

Tractament directament observat ambulatori (TDO-A)

Avaluació integral ambulatòria (EAIA)