El programa d’Atenció Domiciliaria i Equips de Suport, PADES, amplia l’horari de cobertura d’atenció als pacients

El servei que gestiona GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut) amplia l’atenció als usuaris a 12 hores diàries els 365 dies de l’any, reforçant així l’atenció domiciliaria

En el marc del Pla Director Sociosanitari (PDSS) del Departament de Salut, des del passat 26 de juliol el programa d’Atenció Domiciliaria-Equips de Suport, PADES, ha ampliat el seu horari d’atenció als usuaris  de les 8 del matí a les 8 del vespre de dilluns a diumenge inclosos festius. Fins ara  l’horari d’atenció dels equips PADES Tarragona i  PADES Tarragonès era de 8 a 15 h els 365 dies de l’any.

El PADES és un recurs de la xarxa pública de Catalunya que dóna atenció integral i directa al pacient, en el domicili o en centres residencials, oferint suport  social i sanitari  a persones amb malaltia crònica avançada, en situacions que precisen cures pal·liatives amb un  perfil fràgil i depenent i amb una complexitat terapèutica controlable.

Els equips són de caràcter interdisciplinari i estan integrats per professionals  especialitzats de l’àmbit de la medicina, la infermeria, el treball social i psicologia que aborden l’atenció integral del pacient i de les seves famílies i la coordinació de recursos entre els diferents nivells assistencials.

Els equips de PADES Tarragona i PADES Tarragonès  es troben físicament a la Planta 0 de l’Hospital Sociosanitari Francolí.