ORGANITZACIÓ CORPORATIVA

Òrgans de Govern

Consell d'Administració

El màxim òrgan de govern  de GiPSS és el Consell d'Administració, això suposa assumir la planificació  i la direcció estratègica de l'organització, exercir el control de la gestió realitzada per la Direcció, retre comptes al Departament de Salut i al Govern de la  Generalitat de Catalunya i complir amb les responsabilitats  derivades dels estatuts de GiPSS de manera diligent i ajustada a la legalitat en tots els actes de la institució, així com, governar els conflictes d'interessos entre els membres de la institució. Té la següent composició :

President: Dr. Joaquim Pellejà Pellejà

 Vicepresidenta: Sra. Misericòrdia Carles Lavila

Vocals: Sr. Sebastià J. Santaeugènia Gonzàlez, Sr. Antoni Salvà Casanovas, Sra. Immaculada Concepció Grau Farrús, Sr. Jaume Grifoll Llorens, Sra. Roser Ricomà Muntané, Sra. Ramona Tigell Gironès

Més informació del Consell d'Administracio al nostre Portal de la Transparència

Comitè de Direcció

Gerent: Dr. Rafael Gràcia Escoriza

Direcció Assistencial/Centre: Dr. Rami Qanneta

Direcció Administració General: Sr. Xavier Figueras Moreno

Direcció Econòmic financera: Sra. Pilar Gullí Galvez

Direcció de Persones : Sra. Elena Garayalde Martin

Cap de Servei d'Internament HSS Francolí: Dra. Eugénia Sopena

Direcció d'Infermeria HSS Francolí: Sr. Jesús Esteve Ferran

                Direcció Organització Processos i Qualitat: Dra. Montserrat Gens Barberà

               Direcció Sistemes d'Informació: Sr. David Ayala Villunedas

 

Més informació del Comitè de Direcció  al nostre Portal de la Transparència

Contacte

Secretaria de Gerència

Rosi Luque De La Roza

rmluque.gipss@gencat.cat

977295897

Secretaria  de Direcció

Meritxell Martínez Solé

mmartinez.gipss@gencat.cat

977191292

Informació relacionada: