Retribucions

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

 

Criteris d'aplicació de la pròrroga del pressupost 2020 mentre no entrin en vigor els de 2021 (PDF)

Taules salarials 2020 (PDF)

Prórroga pressupost 2017 mentre no entrin en vigor els del 2020 (PDF)

Retribucions 2020 (projecte) (PDF)

Retribucions 2019 (projecte) (PDF)

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

Retribucions  2018 (PDF)

Retribucions 2017 (PDF)

Retribucions 2016 (PDF)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haurà de seleccionar any i entitat). (WEB externa)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda / Departament de Polítiques digitals i Administració Publica de la Generalitat de Catalunya/ Govern obert
Última actualització: 27 de gener de 2021
Última revisió: 31 de desembre de 2022