Convocatòries i resultats de processos de selecció

 

Històric 2022

 

INDEFINIDES – TEMPORALS

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA pel Departament de Persones i Organització (ref. PS 12/2022)

Requisits:

– Titulació en GFS de Formació Professional branca Administrativa/Secretariat.
– Mínim 4 anys anys d’experiència en serveis de RRHH d’àmbit sanitari, confecció de planilles, formació, cobertures de personal etc.

Es valorarà:

Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix:

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 6.2 nivell II.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de gener de 2023, a les 12 hores, el Currículum Vitae, junt amb tota la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que siguin valorats, al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit


OFICIAL ADMINISTRATIU/VA pel Servei de EVO/SEVAD (ref. PS 11/2022)

Requisits:

– Titulació en GFS de Formació Professional branca Administrativa/Secretariat.
– Mínim 4 anys anys d’experiència en serveis d’EVO i/o SEVAD.

Es valorarà:

Experiència l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix:

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el Conveni del SISCAT pel grup professional 6.2 nivell II.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de gener de 2023, a les 12 hores, el Currículum Vitae, junt amb tota la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que siguin valorats, al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel Servei de PADES (ref. PS 10/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, amb Especialitat.

Preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de desembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit


METGE/ESSA ESPECIALISTA per al Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) (ref. PS 09/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina amb Especialitat en Psiquiatria.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 5 de desembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit


 

METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 08/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1, així com facilitat en l’accessibilitat a accions formatives relacionades amb l’activitat a desenvolupar.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de novembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: En tràmit


AMPLIACIÓ TERMINI SOL.LICITUDS  FINS 21 OCTUBRE 12 H. PS 07/2022: CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA DE 10 LLOCS DE TREBALL D’INFERMERIA PER INTERNAMENT DE L’HSS FRANCOLÍ

Us informem que donat l’elevat nombre de sol·licituds rebudes per el PS 07/2022 per a la cobertura de 10 llocs de treball d’infermeria per internament de l’HSS Francolí, ampliem el termini de presentació de sol·licituds fins el proper divendres dia 21 d’octubre a les 12 hores.

PS 07/2022: CONVOCATÒRIA PER LA COBERTURA DE 10 LLOCS DE TREBALL D’INFERMERIA PER INTERNAMENT DE L’HSS FRANCOLÍ

 • 7 llocs de treball d’infermer/era en torn diürn, de 1620 hores anuals, segons Conveni SISCAT per a l’any 2022.
 • 3 llocs de treball d’infermer/era en torn nocturn, de 1562 hores anuals, segons Conveni SISCAT per l’any 2022.

Es podran presentar per la ocupació d’aquest 10 llocs de treball tant personal amb vinculació indefinida a GIPSS, com personal amb vinculació temporal a GIPSS, així com  personal aliè a l’empresa.

En el cas que personal indefinit de GIPSS obtingui algun d’aquets llocs de treball ofertats, les noves vacants que sorgeixin per aquestes adjudicacions faran incrementar el nombre de llocs de treball atribuïts a aquesta convocatòria, en torns diürns i/o nocturns, sense sobrepassar el nombre de 10 noves contractacions indefinides.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 17 d’octubre de 2022, a les 14 hores.

Estat de la convocatòria: En tràmit


METGE/ESSA ESPECIALISTA per prestar serveis a una UFISS mixta (Cures Pal.liatives i Geriàtrica) (ref. PS 06/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en Medicina amb Especialitat, preferentment en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Màster en Cures Pal·liatives i/o Geriatria, experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 26 de setembre de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada al Dr. Ignacio Tomás Lencina


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel servei de PADES (ref. PS 05/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster en Cures Pal.liatives.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de juny de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a Dra. Alba Gómez González


4 DUI per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 04/2022)

Requisits:

 • Diplomatura en Infermeria

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal de sis mesos a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT pel grup professional 2.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Deserta


METGE/ESSA ESPECIALISTA per a Internament a l’Hospital Sociosanitari Francolí (ref. PS 03/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a Dr. Zebenzuí José Santana Rodríguez


METGE/ESSA ESPECIALISTA pel servei de PADES (ref. PS 02/2022)

Requisits:

Llicenciat/da en  Medicina, preferentment especialista en Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària o Màster en Cures Pal.liatives.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 20 de maig de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a la Dra. Sonia Roig Flores

____________________________________________________________________________________

METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2022)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Llicenciat/da especialista en Medicina, preferentment Interna, Geriatria, Familiar i Comunitària.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 28 de febrer de 2022, a les 14 hores, el Currículum Vitae, junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a la Dra. Sthepanía Blanco Gómez

 

MILLORES INTERNES

CONVOCATÒRIA INTERNA 01/2022, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D’INTERNAMENT DE L’HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ.

Requisits:

 • Posseir la titulació de Medicina amb Especialitat.
 • Vinculació indefinida a GIPSS.
 • Presentació d’una proposta de gestió en l’àrea mèdica d’Internament.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en càrrecs de gestió.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els nous sistemes d’informació.
 • Competències tècniques i professionals.
 • Capacitat de lideratge i gestió d’equips.

Presentació de sol·licituds:

 • Els interessats a participar en aquesta convocatòria hauran de presentar escrit de sol·licitud a la Direcció de Persones i Organització de GIPSS durant el període del 14 al 20 de juny a les 14 hores, correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat
 • A la sol·licitud s’hi consignaran les dades personals dels aspirants i s’adjuntarà, la proposta de gestió i el currículum professional complet, amb indicació clara de la seva experiència en l’àmbit de les funcions pròpies del càrrec al qual s’opta, dades acadèmiques, títols, cursos i tots aquells mèrits que siguin avaluables, juntament amb la documentació que ho acrediti.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS.
 • Les funcions a exercir entre d’altres:
  • Organitzar les activitats assistencials de l’equip mèdic de l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Gestionar les incidències directament relacionades amb l’atenció als pacients ingressats a l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Liderar la revisió dels protocols assistencials interns de l’Hospital Sociosanitari Francolí.
  • Participar en les activitats de docència i formació pròpies del seu lloc de treball. Recollir les memòries anuals corresponents a l’activitat assistencial dels serveis, equips i comissions que en depenen.
  • Treballar conjuntament amb la Direcció d’Infermeria.
  • Gestionar i planificar els recursos humans dels Facultatius d’Internament.
  • Elaborar els calendaris de torns i cobertures i fer-ne els ajustos oportuns en funció de les necessitats del centre, les demandes dels professionals i la disponibilitat dels recursos personals i materials. Garantir la cobertura del servei en tot moment al centre.
  • Altres tasques que en funció de la naturalesa del càrrec que li siguin específicament delegades per la Direcció Assistencial o, en el seu cas, per la Gerència.

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en l’avaluació de la formació i l’experiència professional acreditada, així com de la resta d’aspectes que figuren en la convocatòria.
 • Presentació de la proposta de gestió i entrevista personal: Els aspirants realitzaran una entrevista personal i presentació de la proposta de gestió als membres de l’ equip de Direcció del Centre.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que cap dels aspirants reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

Adjudicada a la Dra. Eugenia Sopena Bert


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 11/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 2 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 16 de desembre, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 10/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal per a RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Oficial Administratiu amb una jornada anual mínima d’un 76%, en torn de matí de dilluns a divendres, al centre de RHB Baix Ebre.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 19 d’octubre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 09/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 1 Fisioterapeuta 17’5 hores setmanals per a atenció domiciliària al servei de RHB Tarragona.
 • 3 TCAI al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 1 TCAI al 100% de la jornada en torn de nit per a Internament.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 13 d’octubre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 08/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal a RHB de l’Hospital Francolí:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 28 de setembre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL CIRCULAR INFORMATIVA 07/2022

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:
1) 2 Auxiliars d’infermeria al 100% de la jornada en torn de matí.
2) 1 Auxiliar d’infermeria 100% de la jornada en torn de nit.
Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 13 de setembre de 2022, a les 12 hores.


MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 06/2022 

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de la següent millora temporal:

 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària al servei de RHB Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 3 d’agost de 2022, a les 12 hores.

MILLORA TEMPORAL  CIRCULAR INFORMATIVA 05/2022 

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals:

 • 2 Auxiliars d’infermeria al 100% de la jornada en torn de matí per a Internament.
 • 1 DUI al 100% de la jornada en torn de tarda per a Internament.
 • 1 DUI al 84% de la jornada en torn de 12h/7h per al servei de PADES.

Les persones interessades  poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 15 de juliol de 2022, a les 12 hores.

MILLORA TEMPORAL  RHB TERRES DE L’EBRE CIRCULAR INFORMATIVA 04/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Fisioterapeuta al 56’7% de la jornada per atenció domiciliària a Tortosa.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de juny de 2022, a les 12 hores.

 

MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ I RHB TERRES DE L’EBRE CIRCULAR INFORMATIVA 03/2022 

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament i RHB Terres de l’Ebre:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 2 DUI al 100% de la jornada en torn de NIT a Internament.
 • 1 DUI al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.
 • 1 Fisioterapeuta al 100% de la jornada per atenció domiciliària i ambulatòria al centre de RHB de Deltebre.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 24 de maig de 2022, a les 12 hores.

MILLORA TEMPORAL INTERNAMENT HSSFRANCOLÍ CIRCULAR INFORMATIVA 02/2022

Per la present us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals a Internament:

 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de nit a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de matí a Internament.
 • 1 Aux. Inf. al 100% de la jornada en torn de tarda a Internament.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El nou termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 29 de març de 2022, a les 12 hores.

MILLORA TEMPORAL SERVEI DE REHABILITACIÓ BAIX CAMP 01/2022

Us informem, per si és del vostre interès, que disposem de les següents millores temporals al servei de Rehabilitació:

 • 1 Fisioterapeuta 3’5 hores al dia, de 10:00 a 13:30 hores, per a Atenció domiciliària Baix Camp.

Els interessats/des poden passar a fer la sol·licitud per la Direcció de Persones i Organització. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà fins el 10 de gener de 2022, a les 12 hores.