Convocatorias y resultados de procesos selectivos

 

 Acceso a convocatorias indefinidas, temporales y mejoras temporales (WEB interna)

Tasa de reposición negativa desde 2017.

 


Histórico 2020

PROCÉS DE SELECCIÓ REF. PS 02/2020, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG/A EN UN CENTRE DE L’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorará

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 9 de juliol de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS (II Conveni SISCAT)pel grup professional 1.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

Estado de la convocatoria:  En trámite.

METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 24 de gener de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat.

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estado de la convocatoria: Adjudicada a la Dra.  Jacqueline Cimerman


Histórico 2019

Convocatoria PS 01/19 Médico/a  especialista

Requisitos: Licenciatura en Medicina, especialidad en Rehabilitación Física y Rehabilitación.

Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario  y formación complementaria.

Se ofrece: Contratación indefinida, a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el II Conveni del SISCAT, grupo profesional 1 nivel III.

Presentación de solicitudes:

Las personas interesadas y que reunan los requisitos citados, pueden enviarnos hasta al dia 7 de julio de 2019, a las 14 horas, el Currículum Vitae  y documentación acreditativa al Departamento de Personas y Organitzación de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat

En el escrito de solicitud  ha de constar la referencia de la convocatoria, así como el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

Estado de la convocatoria: Desierto

Convocatoria PS 02/19 Médico/a  especialista

Requisitos: Licenciatura en Medicina, especialidad en geriatría, o medicina familiar y comunitaria, o medicina interna.

Se valorará: Experiencia en el ámbito sanitario  y formación complementaria.

Se ofrece: Contratación indefinida, a tiempo completo, con las condiciones establecidas en el II Conveni del SISCAT, grupo profesional 1 nivel III.

Presentación de solicitudes:

Las personas interesadas y que reunan los requisitos citados, pueden enviarnos hasta al dia 31 de julio de 2019, a las 14 horas, el Currículum Vitae  y documentación acreditativa al Departamento de Personas y Organitzación de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correo electrónico ebalanya.gipss@gencat.cat

En el escrito de solicitud  ha de constar la referencia de la convocatoria, así como el NIF, el teléfono y la dirección de correo electrónico.

Estado de la convocatoria: Adjudicada a la Dra. Mireia Alquézar Artieda


 HISTÓRICO 2018

Convocatoria 1-2018: 1 Médico especialista.

Requisitos (PDF)

Termino de presentación de solicitudes: Del 8 al 15 de junio de 2018, a les 15h.

Estado: Finalizada

Adjudicada a Dra. Cristina Varillas Rodríguez


HISTÓRICO 2017

Convocatoria 4-2017. Finalizada y adjudicada

Fisioterapeuta (PDF)

Presentación de solicitudes hasta el 24/10/2017 a les 12 horas

Resolución: Adjudicada a la Sra. Teresa Alsina Vilarrodona

Convocatoria 3-2017. Finalizada y adjudicada.

Oficial Administrativo/va  (PDF)

Resolución: Adjudicada al Sr. Miguel Ángel Menacho Florencio

Convocatoria 2-2017. Finalizada. No adjudicada

Médico Rehabilitación (PDF)

Convocatoria 1-2017. Finalizada y adjudicada.

Médicos especialistas (3) (PDF)

Resolución: Adjudicada a Dr. Naoufal Argaz, Dra.Mª Inmaculada Millán Sardaña i Úrsula Patricia Miranda Cam


HISTÓRICO 2016

Convocatoria 1 – 2016. Finalizada y adjudicada

Director/ra de RH (PDF)

Resolución: Adjudicada a la  Sra. Elena Garayalde

Convocatoria 2 – 2016. Finalizada y adjudicada

Director Asistencial (PDF)

Resolución: Adjudicada al  Dr. Qanneta.

Convocatoria 3 – 2016. Finalizada y adjudicada.

Oficial Administrativo/va (PDF)

Resolución: Adjudicada a la Sra.Isabel Pallejà Echevarrieta


HISTÓRICO 2015

Convocatoria 1 – 2015

Director de enfermería (PDF)

Resolución: Adjudicada a la Sra. Pilar Cabrera


Terminos de actualización: Continua
Última actualitzación: 7 de julio de 2020
Última revisión: 7 de julio de 2020