Convocatòries i resultats de processos selectius

 

 Accés a convocatòries indefinides, temporals i millores temporals (WEB interna)

Taxa de reposició negativa des de 2017.

 


HISTÒRIC 2020

PROCÉS DE SELECCIÓ REF. PS 02/2020, PER LA COBERTURA DEL LLOC DE TREBALL DE PSICÒLEG/A EN UN CENTRE DE L’ASSIR

Requisits:

 • Posseir la titulació de Llicenciat/da en Psicologia.

Es valorará

 • Experiència prèvia en centres d’ASSIR.
 • Formació complementària (Mestratge, postgraus i/o Cursos de Formació Continuada relacionats amb el seu àmbit d’actuació).
 • Coneixements relacionats amb els sistemes d’informació (SAP, ECAP).
 • Competències tècniques i professionals relacionades amb les funcions a exercir.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 9 de juliol de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (Hospital Sociosanitari Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2) o al correu electrònic nperex.gipss@gencat.cat. En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Característiques generals:

 • La retribució i jornada de la convocatòria serà la fixada en les taules retributives i conveni d’aplicació de GIPSS (II Conveni SISCAT)pel grup professional 1.
 • Les funcions a exercir són:
 1. Atenció Psicològica individual, de parella o grupal:
 • Problemes relacionats amb la sexualitat
 • Atenció a la diversitat sexual (LGTBIQ)
 • Atenció a la violència masclista. Problemes de violència relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 • Problemes relacionats amb la ginecologia, obstetrícia i la salut sexual
 • Problemes relacionats amb la contracepció i amb la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE)
 • Problemes relacionats amb la Salut Mental Perinatal
 • Problemes psicològics, socials i familiars relacionats amb la salut sexual i reproductiva
 1. Activitat comunitària en salut sexual i reproductiva
 2. Suport i col·laboració en el propi equip de l‘ASSIR
 3. Col·laboració, coordinació i treball conjunt amb d’altres serveis
 4. Treball docent
 5. Formació continuada i treball interprofessional
 6. Recerca
 7. D’altres funcions que li puguin ser encomandes pel seu responsable

Procés selectiu

 • El procés selectiu consistirà en:
 • Valoració de la documentació aportada: Consistirà en la baremació dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional.
 • Valoració dels candidats: Consistirà en una entrevista personal amb els candidats que hagin obtingut més puntuació en la baremació prèvia. En aquesta entrevista es valorarà la realització de funcions i/o tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La Gerència podrà deixar deserta la convocatòria si es considera que els aspirants no reuneixen els mèrits suficients per ocupar-lo.

Estado de la convocatoria:  En trámite.

METGE/ESSA ESPECIALISTA (ref. PS 01/2020)

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina
 • Especialitat: En Geriatria, Medicina Familiar i Comunitària, o Medicina Interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació temporal, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 24 de gener de 2020, a les 14 hores, el Currículum Vitae,  junt amb la documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat.

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a Jacqueline Cimerman


 HISTÒRIC 2019

Convocatòria PS 01/19 Metge/essa Especialista

Requisits: Llicenciatura en Medicina, especialitat en Rehabilitació Física i Rehabilitació.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 7 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Desert

Convocatòria PS 02/19 Metge/essa Especialista

Requisits: Llicenciatura en Medicina, especialitat en geriatria, o medicina familiar i comunitària, o medicina interna.

Es valorarà: Experiència en l’àmbit sanitari i formació complementària.

S’ofereix: Contractació indefinida, a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni del SISCAT, grup professional 1 nivell III.

Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, poden enviar-nos fins al dia 31 de juliol de 2019, a les 14 hores, el Currículum Vitae  i documentació acreditativa al Departament de Persones i Organització de GIPSS (HSS Francolí, C/ Joan Pau II núm. 2)  o al correu electrònic ebalanya.gipss@gencat.cat

En l’escrit de sol·licitud hauran de fer constar la referència de la convocatòria, així com el NIF, el telèfon i l’adreça de correu electrònic.

Estat de la convocatòria: Adjudicada a la Dra. Mireia Alquézar Artieda


HISTÒRIC 2018

Convocatòria 1-2018: 1 Metge especialista.

Requisits (PDF)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 8 al 15 de juny de 2018, a les 15h.

Estat: Finalitzada

Adjudicada a Dra. Cristina Varillas Rodríguez


HISTÒRIC 2017

Convocatòria 4-2017. Finalitzada i adjudicada

Fisioterapeuta (PDF)

Presentació de sol·licituds fins el 24/10/2017 a les 12 hores

Resolució: Adjudicada a la Sra. Teresa Alsina Vilarrodona

Convocatòria 3-2017. Finalitzada i adjudicada.

Oficial Administratiu/va  (PDF)

Resolució: Adjudicada al Sr. Miguel Ángel Menacho Florencio

Convocatòria 2-2017. Finalitzada. No adjudicada

Metge Rehabilitació (PDF)

Convocatòria 1-2017. Finalitzada i adjudicada.

Metges especialistes (3) (PDF)

Resolució: Adjudicada a Dr. Naoufal Argaz, Dra.Mª Inmaculada Millán Sardaña i Úrsula Patricia Miranda


HISTÒRIC 2016

Convocatòria 1 – 2016. Finalitzada i adjudicada

Cap de RH (PDF)

Resolució: Adjudicada a la  Sra. Elena Garayalde

Convocatòria 2 – 2016. Finalitzada i adjudicada

Director Assistencial (PDF)

Resolució: Adjudicada al  Dr. Qanneta.

Convocatòria 3 – 2016. Finalitzada i adjudicada.

Oficial Administratiu (PDF)

Resolució: Adjudicada a la Sra.Isabel Pallejà Echevarrieta


HISTÒRIC 2015

Convocatòria 1 – 2015

Director d’infermeria (PDF)

Resolució: Adjudicada a la Sra. Pilar Cabrera


Terminis d’actualització: Contínua
Última actualització: 7 de juliol 2020
Última revisió: 27 de juliol 2020