Dades d'ocupació (professionals)

 

Personal adscrit

Informació relativa als llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de  contractes signats amb l'entitat que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic.

Actualització 2020 - 2021 (PDF)

Actualització 2019 (PDF)

Actualització 2017-2018  (PDF)

Publicació 2015- 2016 (PDF)


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda / Departament de Polítiques digitals i Administració Publica de la Generalitat de Catalunya/ Govern obert
Última actualització: 31 de desembre de 2021
Última revisió:  15 de febrer de 2022