Llocs de treball

 

La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

 

2022

Personal estructural i cojuntural 2022 (projecte) (PDF)

Pressupost  de la Generalitat 2022 (WEB externa)

2021

Criteris d'aplicació de la pròrroga del pressupost 2020 mentre no entrin en vigor els de 2021 (PDF)

Pressupost de la Generalitat pel 2021 (WEB externa)

2020

Prórroga pressupost 2017 mentre no entrin en vigor els del 2020 (PDF)

Personal estructural i cojuntural 2020 (PDF)

Pressupost de la Generalitat pel 2020 (WEB externa)

2019

Personal estructural i cojuntural 2019 (PDF)

Pròrroga 2019 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. (WEB externa)

2018

Personal estructural i cojuntural 2018 (PDF)

Pròrroga del pressupostos 2017, fins que entrin en vigor els pressupostos 2018. (WEB externa)

2017

Relació de llocs de treball. Actualització 14/09/2017 (PDF)

Personal estructural i conjuntural 2017 (PDF)

Personal 2017 (projecte) (WEB externa)

 

Per accedir als dades  d'anys anteriors, feu clic aquí (haureu de seleccionar any i entitat). (Web externa)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda / Departament de Polítiques digitals i Administració Publica de la Generalitat de Catalunya/ Govern obert
Última actualització: 16 de febrer de 2022
Última revisió: 31 de desembre de 2022