Indemnitzacions

2020: Cap indemnització

2019: Cap indemnització

2018: Cap indemnització

2017: Cap indemnització

2016: Cap indemnització


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts:Departament de Recursos Humans de GiPSS
Última actualització: 27 de gener de 2021
Última revisió: 31 de desembre de 2022