Normativa i informació d'interès jurídic

En aquest espai, trobarà una visió general sobre les principals normatives legals i informació d'interès jurídic de l'ambit sanitàri.

La normativa legal és fonamental per establir els drets i les responsabilitats dels ciutadans, així com per regular les relacions entre les persones i les organitzacions.

 

NORMATIVA

Normativa sectorial vigent (WEB externa)

Normativa en tràmit (WEB externa)

Planificació normativa (WEB externa)

Avaluació normativa (WEB externa)

Directives, instruccions i circulars (WEB externa)

Acords del Govern (WEB externa)

Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya (WEB externa)

INFORMACIÓ D'INTERÈS JURÍDIC

Catàleg de procediments (WEB externa)

Registre d'activitats de tractament (WEB externa)

Actes, declaracions responsables i comunicacions prèvies amb incidència sobre el domini públic (WEB externa)

Actes, declaracions responsables i comunicacions prèvies amb incidència sobre la gestió dels serveis públics (WEB externa)

Actes d'interès públic especial (WEB externa)

Revisió d'actes administratius (WEB externa)

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública (WEB externa)

Resolucions judicials en matèria de transparència (WEB externa)

Dictàmens (WEB externa)

 


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Govern obert de la Generalitat de Catalunya
Última revisió: 19 d'abril  de 2023