Serveis, tràmits, procediments administratius, i cartes de serveis

 

 

 

 

Catàleg elaborat per l'Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE), relatiu als procediments administratius que són competència dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

 

GiPSS no disposa d'informació d'altres procediments administratius específics.


Terminis d’actualització: Contínua
Fonts: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Última actualització: 20 de gener de 2021
Última revisió: 25 d'octubre de 2021