Pla Estratègic

 

El Pla estratègic és el projecte de l'entitat, la seva finalitat i raó de ser. És el marc on s’inscriu tot el que fa l’entitat.

El document defineix les principals línies d'actuació de l'entitat pels propers anys. Conté objectius estratègics relacionats amb les fites que l'entitat vol assolir. Aquests objectius estratègics es concreten en d'altres d'específics i en línies d'actuació.

 

 Terminis d’actualització: Contínua
Última actualització: 24 de març de 2017
Última revisió: 31 de desembre de 2018